Wie zijn wij ?

De vereniging “Bewonersorganisatie Binnenstad Oost” (BoBo), opgericht in 1994, heeft ten doel, één en ander in de  ruimste zin:

Ten eerste: het verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de wijk “Binnenstad Oost” te Groningen, en de behartiging van de belangen van bewoners in die wijk, welke wordt begrensd door het Boterdiep, de Bloemsingel, de Oostersingel, de Oostersingel-dwarsstraat, de Steentilkade, de Damsterkade, de Oosterkade, Voor ’t Voormalig Klein Poortje, het Schuitendiep en de Turfsingel; alsmede voor de aanwonenden aan de westzijde van de Turfsingel en directe omgeving zolang er in (dit oostelijk deel van) het Centrum geen bewonersorganisatie is opgericht.

Ten tweede: het stimuleren, faciliteren en ontwikkelen van (wijk gerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde activiteiten en/of verdienmodellen die leiden tot het generen van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan.

Het bestuur bestaat in de periode 2019/2020 uit:
Henk Boldewijn (vz)
Hein van de Water (secr. a.i.)
Wout Nijmeijer (penningm)
Jakobine van Dömming
Amrut Sijbolts