Wie zijn wij ?

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (BoBo), opgericht in 1994, is een schakel tussen de inwoners van deze Groningse stadswijk en de buitenwereld. De BoBo informeert U bijvoorbeeld over de plannen die de Gemeente, het UMCG of de woningbouwcorporatie voor de buurt in petto heeft. Omgekeerd houden wij de Gemeente en andere organisaties op de hoogte van wat er in onze omgeving leeft.

Het gaat daarbij om de grote lijnen; loszittende stoeptegels of een uitgevallen straatlantaarn moet u zelf bij de gemeente melden (www.gemeente.groningen.nl).
We bemiddelen ook niet bij burenruzies – dat moet U zelf uitvechten. Wél organiseren we zo nu en dan een gezellige middag voor de hele buurt.

Iedere wijkbewoner die zich aanmeldt (persoonlijk, per brief of via een email) en een ieder die een vergadering of bijeenkomst van de BoBo bezoekt is daarmee automatisch lid.
We heffen geen contributie: we zijn een zeer laagdrempelige vereniging.

Het bestuur bestaat in de periode 2019/2020 uit:
Henk Boldewijn (vz)
Jan de Boer (secr)
Pieter Kuindersma (penningm)
Jakobine van Dömming
Amrut Sijbolts
Hein van de Water