WIJ teams

Wilt u weten waar u hulp en ondersteuning kunt krijgen? Wilt u informatie over voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken? Of wilt u weten welke activiteiten er in uw wijk zijn waaraan u kunt deelnemen? Neem dan contact op met WIJ Schilderswijk/Centrum.

Binnenstad Oost valt onder WIJ Schilderswijk/Centrum, dat per 19-12-2016 is gevestigd op Oosterstraat 48-2.

U kunt langskomen op:
Maandag: 10.00 – 15.00 uur
Dinsdag: 12.30 – 15.00 uur
Woensdag: 10.00 – 15.00 uur
Donderdag: 10.00 – 15.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 13.00 uur
of telefonisch contact opnemen met het WIJ-team (tel. 050-367 72 02) op werkdagen van 9-17 uur.
Als u niet in staat bent langs te komen komt het WIJ-team graag bij u.

Hebt u een vraag over opvoeden of opgroeien, gezondheid of ziekte, jeugdhulp, het consultatiebureau of andere zaken die uw kind betreffen? Neem dan contact op met de Telefonische Advisering van GGD Groningen. Bereikbaar op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 8.00 tot 20.00 uur. Telefoonnummer: 050 367 49 91 of 367 49 92.

Juridisch spreekuur

Het Juridisch Spreekuur is een stichting die bestaat uit rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben als doel een ieder gratis juridisch advies te geven waar dat nodig mocht zijn. Zij houden wekelijks een inloopspreekuur, voor Binnenstad Oost is deze locatie het best bereikbaar:
Speeltuinvereniging Oosterparkwijk,
Resedastraat 2A (Oosterpark, vrijdag 17-18 uur).

Zie voor meer informatie www.hetjuridischspreekuur.nl/

Juridisch Loket

Stichting het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie.
Het Juridisch Loket geeft juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Inloopspreekuur
Coehoornsingel 4, 9711 BS Groningen
Maandag en donderdag 09.00 – 11.00 uur
Dinsdag 14.00 – 16.00 uur

Telefonisch bereikbaar op 0900-8020 (€ 0,25 p/m). Heeft u een uitgebreider advies nodig? Dan wordt u uitgenodigd voor een afspraak

De oudste bedrijven in Binnenstad-Oost

Aan de hand van het adresboek 1968 is een overzicht gemaakt van bedrijven die sinds 1968 op hetzelfde adres zijn gehuisvest.
De complete (?) lijst, gesorteerd op adres:

Paardenslagerij J. van Dijk & Zn., Damsterdiep 6
Warenhuis Reitsma, Damsterdiep 14
Bakker De Rappe Schoenlapper, Damsterdiep 60 (in 1968 Schoenmaker H.J. Bakker)
Schouwburgcafé De Souffleur, Kruitlaan 3 (in 1968 Café Hanning)
Werkmancollege, Nieuwe Sint Jansstraat 11 (in 1968 Heijmans Lyceum)
Academia Hairstyling, Oostersingel 62
Praediniusgymnasium, Turfsingel 82
Stadsschouwburg, Turfsingel 86
Vrijdag Beeldende Kunst, Walstraat 34 (in 1968 School voor Handenarbeid)

Kamerbewoners Adviesburo

Het Kamerbewoners Adviesburo (KAB) is een stichting die gratis huurrechtadvies geeft aan studenten en andere kamerbewoners. Alle medewerkers van het KAB studeren rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij worden bijgestaan door een ervaren advocaat, die op de maandelijkse zakenvergadering de behandelde zaken doorneemt en de gegeven adviezen controleert.

Inloopspreekuur maandag & donderdag van 17:00 tot 18:00
Kamer 1314.012 (Harmoniegebouw, onder de bogen)
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26

telefonisch spreekuur 050 363 7328 maandag & donderdag van 16:00 tot 18:00
Meer info vind je op de KAB website

Het Kopland

Geen dak boven uw hoofd. Geen eigen thuis. Zorgen om ruziemakende buren. Huiselijk geweld. Uw gezin staat morgen op straat. Zoeken naar een veilige plek. Ook voor de kinderen. Toekomst plannen lukt niet meer. 

Stichting Het Kopland

Receptie & Centrale intake: 050 599 14 20

Centraal kantoor:
Antillenstraat 9
9714 JT Groningen
info@hetkopland.nl
Centrale aanmelding & intake: intake@hetkopland.nl

Dak boven je hoofd?

Informatiepunt (z)Onderdak: t 0800 0200 141 (Groningen), dag en nacht gratis bereikbaar.
Tijdens kantooruren: Centrale intake en aanmelding t 050 – 599 1420
intake@hetkopland.nl

Hulp & advies
bij huiselijk geweld

In geval van nood, altijd: t 112
Geen nood, wel politie: t 0900 8844

Steunpunt huiselijk geweld: t 050 318 0011

Groningen woont SLIM

Lekkerder wonen, minder betalen voor energie
Groningen woont SLIM staat voor je klaar

Wist je dat huizenbezitters in de stad Groningen ieder jaar 107 miljoen euro besteden aan energie? Voor de meeste huishoudens is dat één maandsalaris per jaar. Dat kan anders!
Hoe? Door zelf energie op te wekken of je huis beter te isoleren. Dan woon je prettiger, bespaar je energiekosten én ben je goed bezig voor het milieu. Direct doen, dus. Samen met Groningen woont SLIM.
Misschien weet je niet precies welke energiebesparende maatregelen het best passen bij jouw huis en jouw manier van leven. Misschien denk je dat je veel spaargeld nodig hebt voor isolatie, zonnepanelen of andere maatregelen. Of misschien lijkt een verbouwing je nogal een gedoe.
Welke vraag je ook hebt, neem contact op met Groningen woont SLIM. Dat kost je niets en levert je heel wat op.
We helpen je aan de slag te gaan. Met inzicht in je verbruik en het bepalen van maatregelen die direct geld opleveren. Met het vinden van de juiste vaklui en het aanvragen van offertes. En we denken met je mee over de slimste manier van betalen.
We zijn hét energieloket van de gemeente Groningen. Ons advies is altijd gratis en onafhankelijk.

geluidsoverlast bouwwerkzaamheden

In het algemeen zijn bouwwerkzaamheden toegestaan op maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur. Ondervindt u geluidsoverlast buiten deze uren of is de overlast groot gedurende de normale uren, en levert contact opnemen met de uitvoerder geen oplossing, dan geldt de volgende klachtenprocedure binnen de gemeente:
bel op maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur het meldnummer 3678910 en buiten deze uren de politie 0900-8844.

De volledige procedure (overgenomen uit het in 2007 verschenen rapport van de gemeentelijke ombudsman):

De dienst RO/EZ heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman de procedures tegen het licht gehouden en heeft de coördinatie van de afhandeling van deze klachten op zich genomen. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de instanties die de bewuste
klachten kunnen ontvangen en is intern goed gecommuniceerd met de bouwinspecteurs die de klachten zullen afhandelen.
De procedure is nu als volgt.
– Tijdens de reguliere werkuren (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) kunnen klagers terecht bij het algemene informatienummer van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de dienst: 050 3678910. Aan dit nummer zal de dienst extra bekendheid geven.
Als de klager contact heeft gezocht met dit info-nummer zal die worden doorgeschakeld naar de desbetreffende inspecteur. Deze kan nagaan of er afspraken zijn gemaakt en zo ja of de bouwer zich hieraan houdt. Zonodig kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
Klagers die tijdens de reguliere werkuren contact opnemen met de politie, het Meldpunt Overlast, de Milieudienst of een wijkpost worden door deze instanties doorverwezen naar het algemene informatienummer 050 3678910. Hierover heeft de dienst met deze instanties afspraken gemaakt.
– Buiten de reguliere werkuren en in het weekend kunnen klagers terecht bij het landelijke telecentre: 0900 8844 van de politie. De klacht wordt vervolgens doorgespeeld aan de desbetreffende basiseenheid van de regiopolitie Groningen, die op de klacht reageert. Afgesproken
is dat de politie verbaliseert en het werk stillegt als er geen ontheffing is verleend door het college.
De melding en de door de politie ondernomen stappen worden via de pikettelefoon doorgegeven aan de dienstdoende bouwinspecteur. Die kan zonodig direct dan wel de volgende dag ter plaatse gaan kijken en nader overleg plegen met de uitvoerder.
De afhandeling van de klacht zal zo mogelijk tijdens de bouwwerkzaamheden door de bouwinspecteur aan de klager worden teruggekoppeld. Tevens zal daarbij worden nagegaan of de klacht met de getroffen maatregelen is verholpen.

Bouwen voor de buurt?

voorblad

In deze doctoraalscriptie uit 2004 van Lutske Wijma staat de bewonerswaardering van de “klassieke” stadsvernieuwing, het zogenaamde “bouwen  voor de buurt” van begin  jaren ’70 tot halverwege de jaren ’80 van de 20ste eeuw, in Binnenstad-Oost in Groningen centraal. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Om de waardering van de bewoners in een breder kader te plaatsen is als eerste een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, om zo de stedelijke randvoorwaarden van de klassieke stadsvernieuwing te bepalen. Ten tweede zijn door middel van literatuuronderzoek de achterliggende doelstellingen en het proces van de stadsvernieuwing achterhaald. Als derde en laatste onderdeel is via een vragenlijst de waardering van de huidige bewoners in beeld gebracht.

Statuten BoBo

De statuten van de bewonersorganisatie Binnenstad Oost zijn in 1994 vastgesteld.
Iedere bewoner van Binnenstad Oost van 16 jaar of ouder wordt automatisch lid door zich aan te melden voor de nieuwsbrief of door het bezoeken van een ledenvergadering, er wordt geen contributie meer geheven.

adresboek 1968

T/m 1972 verscheen er in de gemeente Groningen regelmatig een adresboek.

Het adresboek van 1968 bevatte o.a. een stratenlijst met alle hoofden van huishoudens en personen ouder dan 25 jaar met hun beroep.

Van de stratenlijst uit 1968 zijn alle straten van Binnenstad-Oost gekopieerd. Per straat worden eerst de oneven nummers vermeld en daarna de even nummers. Als een gedeelte van een straat niet in Binnenstad-Oost ligt, is dat gedeelte weggelaten.

Stratenoverzicht: