parkeren wijzigt per 1-10-2019

Per 1-10-2019 wordt het parkeertarief bij de meter €4 per uur net als binnen de Diepenring.

Per 1-1-2020:
T/m 2023 worden de tarieven voor alle parkeervergunningen met €5 per jaar verhoogd, naast de bestaande indexering.
Voor het betaald parkeren gaan dezelfde regels gelden als voor de binnenstad binnen de Diepenring, dat betekent betaald parkeren op donderdag t/m zaterdag tot 24:00 i.p.v. tot 22:00.
Er wordt een maximum aantal parkeervergunningen vastgesteld (nooit meer dan het aantal parkeerplaatsen).

parkeren in Binnenstad Oost

Bent u bewoner van Binnenstad-Oost, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. Het tarief voor 2019 is €89,88 per jaar.

U kunt ook een parkeerplaats huren in de buurtstalling Poortersplein of Bleekveld.
Bewoners van Binnenstad Oost, die op 1 januari van het jaar van oplevering van de parkeergarage beschikten over een parkeervergunning, kunnen tegen buurtstallingtarief ook gebruik maken van de parkeergarage Damsterdiep.
Het tarief is m.i.v. 2015 €70 per maand, voor een motor €18,30 per maand.

Het is ook mogelijk een bezoekersvergunning aan te vragen. Deze kost in 2019 €59,28 per jaar en geeft recht op 24 uur parkeren per week. Per woning kan maar één bezoekerspas verstrekt worden.