BoBo bestuur

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost bestaat per 2 juli 2019 uit:

  • Voorzitter: Henk Boldewijn, Oosterkade 8F
  • Penningmeester: Pieter Kuindersma
  • Secretaris: Jan de Boer, Oudeweg 40
  • Algemeen Bestuurslid: Amrut Sijbolts, Turfsingel
  • Algemeen Bestuurslid: Hein van de Water, Oudeweg 20A
  • Algemeen Bestuurslid: Jakobine von Dömming, Oudeweg 20A

bestuursagenda BoBo

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost wordt door een of meer bestuursleden vertegenwoordigd bij allerlei bijeenkomsten. Om u de gelegenheid te geven uw mening in te brengen en gespreksonderwerpen aan te dragen, volgt hier de BoBo-bestuursagenda.
Bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn worden apart op de website aangekondigd.

10 september: overleg Platform Cultureel Erfgoed Groningen
16 september: Bewonersoverleg Gemeente
16 december: Gezamenlijk bewonersoverleg Gemeente

Statuten BoBo

De statuten van de bewonersorganisatie Binnenstad Oost zijn in 1994 vastgesteld.
Iedere bewoner van Binnenstad Oost van 16 jaar of ouder wordt automatisch lid door zich aan te melden voor de nieuwsbrief of door het bezoeken van een ledenvergadering, er wordt geen contributie meer geheven.

Bewonersorganisatie Binnenstad Oost (BoBo)

De BewonersOrganisatie Binnenstad Oost (BoBo) is opgericht in 1994. De BoBo is een vereniging en heeft een bestuur bestaande uit en gekozen door leden van de vereniging.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Bewonersorganisaties zijn belangrijk: de gemeente ziet in hen een onderhandelingspartner als het gaat om veranderingen in de wijk, en ook een klankbord om nieuwe ideeën uit te proberen.
De BoBo heeft als doel het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat in de wijk “Binnenstad Oost” te Groningen.We kunnen altijd nieuwe mensen en nieuwe meningen gebruiken die de organisatie versterken, dus doe mee! 

Ben je bewoner van Binnenstad Oost en wil je op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in je straat/buurt? Geef je dan op voor onze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar contact@binnenstad-oost.nl met vermelding van je naam, adres en liefst ook je telefoonnummer. Als bewoner van 16 jaar en ouder ben je dan automatisch lid van de vereniging Bewonersorganisatie Binnenstad Oost.

U bent bewoner van Binnenstad Oost als u woont aan:  Achter de Noorderkuipen, Achterom, Agricolastraat, Bleekveld, Bloemsingel 2-8, Bloemstraat, Bocht van Guinea, Brouwersgang, Damsterdiep (tot Europaweg), Damsterkade, Grote Gang, Gymnasiumstraat, Hanzeplein, Hopmansgang, Kleine Gang, Kruitgracht, Kruitlaan, Langestraat 2-6, Loppersummergang, Lijnbaanstraat, Mussengang, Nieuwe Sint Jansstraat, Nieuweweg, Oosterhavenstraat, Oosterkade, Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Oudeweg, Pluimerstraat, Poortersplein, Schuitendiep oostzijde, Smakkersgang, Snikkevaardersgang, Snor, Soniusgang, Steentilkade, Tuinstraat, Turfsingel oostzijde vanaf nr. 18, Vlasstraat, Voor ’t Voormalig Klein Poortje, Vosgang, Walstraat of W.A. Scholtenstraat.