BoBo bestuur

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost bestaat per 2 juli 2019 uit:

  • voorzitter: Henk Boldewijn, Oosterkade 8F
  • penningmeester: Pieter Kuindersma
  • secretaris: Jan de Boer, Oudeweg 40
  • lid: Amrut Sijbolts, Turfsingel 72
  • lid: Hein van de Water, Oudeweg 20A
  • lid: Jakobine von Dömming, Oudeweg 20A