BoBo bestuur

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost bestaat per 2 juli 2019 uit:

  • Voorzitter: Henk Boldewijn, Oosterkade 8F
  • Penningmeester: Pieter Kuindersma
  • Secretaris: Jan de Boer, Oudeweg 40
  • Algemeen Bestuurslid: Amrut Sijbolts, Turfsingel
  • Algemeen Bestuurslid: Hein van de Water, Oudeweg 20A
  • Algemeen Bestuurslid: Jakobine von Dömming, Oudeweg 20A

parkeren wijzigt per 1-10-2019

Per 1-10-2019 wordt het parkeertarief bij de meter €4 per uur net als binnen de Diepenring.

Per 1-1-2020:
T/m 2023 worden de tarieven voor alle parkeervergunningen met €5 per jaar verhoogd, naast de bestaande indexering.
Voor het betaald parkeren gaan dezelfde regels gelden als voor de binnenstad binnen de Diepenring, dat betekent betaald parkeren op donderdag t/m zaterdag tot 24:00 i.p.v. tot 22:00.
Er wordt een maximum aantal parkeervergunningen vastgesteld (nooit meer dan het aantal parkeerplaatsen).

bestuursagenda BoBo

De Bewonersorganisatie Binnenstad Oost wordt door een of meer bestuursleden vertegenwoordigd bij allerlei bijeenkomsten. Om u de gelegenheid te geven uw mening in te brengen en gespreksonderwerpen aan te dragen, volgt hier de BoBo-bestuursagenda.
Bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn worden apart op de website aangekondigd.

10 september: overleg Platform Cultureel Erfgoed Groningen
16 september: Bewonersoverleg Gemeente
16 december: Gezamenlijk bewonersoverleg Gemeente