Volg de BoBo op facebook:

 


Start arrow Damsterdiep (archief)
schaderegeling Damsterdiep
Geschreven door Annelies de Wijk   
woensdag 20 maart 2013

De Damsterdiep website van de gemeente is niet meer online.
Dit was daar op 11 februari 2012 te lezen over de schaderegelingen.

Schaderegelingen bouwactiviteiten 'Damsterdiep weer binnenstad'

Het bouwplan 'Damsterdiep weer binnenstad' is een forse ingreep tussen de gevels van het Damsterdiep tussen de Steentilbrug en de Petrus Campersingel. Risico's worden zoveel mogelijk beperkt maar schade is niet voor 100% uit te sluiten. Naast de planschade houdt de gemeente tevens rekening met bouwschade en eventueel economische schade. Op deze pagina staat informatie over hoe de gemeente omgaat met de diverse schadegevallen.

Het kan gaan om de volgende schade:

  • Bouwschade door de bouwactiviteiten zelf
  • Nadeel/Economische schade vanwege de bouwactiviteiten
  • Planschade vanwege afwijkingen van het geldende bestemmingsplan


Bouwschade
Bouwschade kan ontstaan door het uitvoeren van werkzaamheden tijdens de bouw. Voorbeelden hiervan zijn scheuren in muren en verzakkingen door het afgraven van grond of het heien van palen. Ook voor de parkeergarage moet er worden gegraven in het Damsterdiep. Ondanks voorzorgmaatregelen bestaat het risico dat er schade ontstaat aan omliggende panden. De gemeente sluit daarom een verzekering af voor eventuele bouwschade. Hiervoor is het nodig alle panden in de omgeving op te nemen voordat de bouw begint. Dit is gebeurd in de maand mei 2007.

Eigenaren en bewoners van panden in de omgeving van het bouwgebied kunnen als zij schade constateren contact opnemen met de gemeente.
Kan het verhelpen van de schade niet wachten, zoals een klemmende of niet meer sluitende deur, dan is de directievoerder van de gemeente het aanspreekpunt. Hij houdt kantoor in het informatiepunt Damsterdiep op nummer 36 en is telefonisch bereikbaar via (050) 367 8111.
Gaat het om andere schadegevallen, zoals een scheur in de muur, dan kun je deze het beste schriftelijk melden. Als je in je brief omschrijft waaruit de schade bestaat en deze stuurt naar de

Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Bureau Verzekeringen
T.a.v. de heer K. Zweep
Postbus 1356
9701 BJ Groningen

dan wordt je aansprakelijkstelling door Bureau Verzekeringen zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

Als je een schadegeval hebt gemeld en daarna (nog) vragen hebt over de afhandeling, dan kun je contact opnemen met Koos Zweep op telefoonnummer (050) 367 9351. Hij is het aanspreekpunt voor het afhandelen van geconstateerde schade bij het project Damsterdiep.

Lees meer...
 
begeleidingsgroep Damsterdiep
Geschreven door Annelies de Wijk   
maandag 10 december 2012
De begeleidingsgroep Damsterdiep vergaderde eens per 2 maanden over de voortgang van en evt. problemen bij de bouw van de parkeergarage Damsterdiep. Contactpersoon namens de bewonersorganisatie is Peter Kars, namens de Groningen City Club Arnoud Ypey. De datum van de volgende vergadering zou in februari/maart zijn, is toen uitgesteld tot juni, maar heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

verslagen van de begeleidingsgroepvergaderingen:

 
bouwschade buiten risicogebied
Geschreven door Annelies de Wijk   
donderdag 25 februari 2010

Update 26-2-2010:

De gemeente stelt dat zij nooit schade afwijzen alleen op grond van het feit dat het pand op meer dan 30 meter van de bouwput ligt. Elke schademelding wordt individueel beoordeeld. Zie het verslag van de Begeleidingsgroep Damsterdiep van 3-2-2010.


De gemeente voelt zich niet aansprakelijk voor bouwschade die optreedt op meer dan 30 meter van de bouwput van de parkeergarage Damsterdiep.

Zie ook deze column in het Dagblad van het Noorden van 26-11-2009:

Rarekiek Pluimerstraat

 

 
© 2019 Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.